Obezite Ve Genel Cerrahi Kliniği

Adres:

Faik Kocagöz Caddesi . Konak Mah. No:25/1A

ANAL FİSSÜR

Anal fissür (çatlak, yırtık),  anal kanalın çok katlı yassı   epitelyum örtüsünde  oluşan çatlaklardır. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, dentat çizgi ile anal kenar arasındaki segmentte gelişirler. iç anal kasın tüm anal kanalı çevrelemesine karşın, fissür dentat çizgi üzerine  ulaşmaz.

HEMOROİDLER

Hemoroid ya da halk arasında bilinen adlarıyla mayasıl, basur kısaca makatın içinde ve içinde bağ dokusu düz kas dokusu ve damarları içeren yastıkçıkların aşağıdaki nedenlerden dolayı genişleyip sarkması ile karakterize bir klinik durumdur.