Obezite Ve Genel Cerrahi Kliniği

Adres:

Faik Kocagöz Caddesi . Konak Mah. No:25/1A

ÖZOFAGUSUN (YEMEK BORUSU ) İYİ HUYLU HASTALIKLARI

Özofagus diğer adıyla yemek borusu ağız ile mide arasında bulunan basitçe anlatılırsa içi boş bir tüptür.Bu tüp gıdaların ağızdan mideye geçisini sağlar. Bu fonksiyonu yaparken oldukça kompleks ve karmaşık çalışır. Özofagusun her iki ucunda sfinkter (kapak) mekanizmaları vardır. Üst kapak mekanizması fazla hava yutulmasını engellediği gibi yutma esnasında da yeterli açılmayı sağlayarak gıdaların düzgün şekilde mideye yönlendirilmesini sağlar ve gıdaların nefes borusuna geçişine engel olur. Alt kısımdaki kapak mekanizmasıda gıdaların mideye geçine izin verir, midedeki gıda ve asidin yemek borusuna, ağza doğru hareketine engel olur. Özofagus çizgili,düz kaslar ve bunların koordineli çalışmasını sağlayan sinir sisteminden oluşmuştur. Özofagus yaklaşık 20-30 cm uzunluğundadır.

Yemek borusu hastalıklarının belirtileri

-Yutma güçlüğü (Disfaji)
-Ağrılı yutma(odinofaji)
-Boğazda takılma hissi
-Mide yanması(pirozis)
-Ağza acı-ekşi sıvı gelmesi (regujitasyon)
-Göğüs ağrısı

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI

Gastroözofageal reflü hastalığı veya diğer adıyla asid reflüsü mide içindeki asid sıvısının özofagus (yemek borusu) içine geri kaçması ve bunun sonucunda yemek borusunda zarar oluşmasıdır. Tüm sağlıklı insanlarda reflü görülebilir. Sağlıklı insanla hastalık arasındaki ayırım reflünün görülme sıklığı ve bunun süresidir.
Reflü hastalığı oluş mekanizması;

Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen sfinkter (kapak) sistemi vardır. Gıda alımı ile bu kapak mekanizması açılır ve gıdalar mideye geçer daha sonra kapak sistemi kapanarak gıdaları yemek borusu, ağza geçişi engellenir. Sağlıklı insanlarda 24 saat boyunca yutmaların %5’i kadarında reflü görülebilir fakat bu hastalık oluşturmaz. Bunun sıklığı ve reflü içeriğinin midede kalış süresi uzadıkça hastalığın şiddeti artmaktadır. Yemek borusunun mukozasındaki (iç yüzü) zararın nedeni mide içerisindeki asid ve proteinlerin sindirimi yapan pepsin ve benzeri kimyasal maddelerin irritan etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Reflü nedenleri ve oluşmasına kolaylaştıran faktörler:

—Mide ile yemek borusu arasında kaslardan oluşan kapak mekanizmasının bozulması, bununda en çok nedeni obesitedir (şişmanlık)
—Mide asit salgısının artışı
—Sigara ve alkol kullanımı
—Mide fıtığı(Hiatal herniler)
—Mideyi hızlı ve fazla dolduracak şekilde beslenme
—Yemeklerden sonra sırt üstü yatmak
—Mide boşalma bozuklukları

Reflünün belirtileri(hastanın şikâyetleri):

-Reflüsü olan hastada hiçbir belirti olmayabileceği gibi birden çok şikayette olabilir.
-Çoğunlukla ilk şikayet midede yanma ve göğüs kafesinin arkasında yanma hissidir.
-Diğer şikayetler ise mideden ağza acı, ekşi sıvı gelmesi,
-Kronik öksürük
-Ses kısıklığı
-Kötü ağız ve nefes kokusu.
-Boğazda takılma ve yabancı cisim hissi
-Hastalığı ilerleyenlerde katı gıdaların ağrılı ve zor yutulması
-Kalp hastalıklarına benzer şekilde göğüs ağrısı olabilir.
Bu şikâyetlerden anlaşılacağı gibi hastalar KBB. Kardiyoloji ve göğüs Hastalıkları polikliniklerinede başvurabilir.
Tanı:
-Reflü tanısı çoğunlukla hastanın öyküsü ile tanınır buna rağmen genellikle ileri tetkikler gereklidir.
-Radyolojik incelemeler(Röntgen)
-Yemek borusunun kontrast madde ile röntgen filmi çekilimi
-Endoskopi ;endoskopi sayesinde hem reflü olup olmadığı hemde reflü varsa onun derecesi görülür ,endoskopi esnasında biyopside yapılabilmesi bu tetkikin en önemli avantajıdır.
-Yemek borusunda 24 saatlik asit (Ph) ölçümü;burunda yerleştirilen bir katater ile asit seviyesi ölçülerek tespit edilir.
-Manometre yemek borusunun içindeki basınç ölçmemizi sağlar.
Reflü hastalığı tedavi edilmediğinde gelişebilecek problemler(Komplikasyonlar)
-Yemek borusunda irritasyona bağlı inflamasyon, darlık, ülser, kanama,
-Asitli mide içeriğinin akciğere kaçması sonucu akciğer enfeksiyonu
-Uzun dönemde en ciddi sorun olarak “yemek borusu alt ucu kanserleri” gelişimidir.
Reflü için tedavi:
1)Basit önlemler(Yaşam tarzı değişiklikleri)
-Yatak başının yükseltilmesi
-Yatmada önceki 2-3 saat içinde besin ve sıvı alımından kaçınma
-Sigara ve alkolden kaçınma
– Kilo verme
-Yağlı ve baharatlı ağır yiyeceklerden uzak durma
-Kafeinli gıdalardan uzak durma
-Dar kıyafetlerden uzak durma
2) Medikal Tedavi
– Asit salgısını azaltan ilaçlar
-Yemek borusu alt uç sfinkter basıncını artıran ilaçlar.
İlaç tedavisi hastalığı ortadan kaldırmaktan ziyade hastalığın yol açtığı sonuçları gidermeye yönelik
olarak fayda etmektedir. İlaç alımı kesilince hastalığın belirtileri tekrar ortaya çıkmaktadır.

3) Cerrahi tedavi
-Yeterli medikal tedaviye rağmen “ağza acı su gelmesi” devam ediyorsa ve “hastanın şikayetleri gerilememiş ise”,
-Hastanın şikayetlerini geriletmek için yüksek dozda ve uzun süre ilaç kullanmak gerekiyorsa,
-Hastanın ömür boyunca ilaç kullanmak istemediği durumlarda,
-Yemek borusu alt ucunda ileri derecede tahriş (özofajit) ve bunun neticesinde darlık, kanama oluşması,
-Yemek borusunun alt ucunda ileri derecede irritasyona bağımlı olarak kansere zemin hazırlayan displazili barrett özofagus gelişmişse cerrahi tedavi gerekebilir.
Cerrahi Yöntemler;
a-Laparoskopik veya Robotik Cerrahi (Kapalı),
Günümüzde çoğu hastada yapılan ameliyat laparoskopik anti-reflü cerrahisidir. Bu cerrahide öncelikle
hastanın mide fıtığı varsa onarılır, daha sonraki aşamada mide ile yemek borusu arasındaki bileşke
kuvvetlendirilir. Böylece mide içeriğinin yemek borusuna geçişi engellenir. Yapılan ameliyatın adı laparoskopik Nissen fundoplikasyonudur. Üst karın cerrahisinde mümkün olduğu ölçüde açık cerrahiden kaçınmak uygun olur.

Özofagus motor (motilite, hareket) fonksiyon hastalıkları
AKALAZYA

Yemek borusunun hareket (peristaltizm) ile alt kısımdaki kapak (sfinkter) mekanizmasının bozukluğudur. Bunun sonucunda gıdaların mideye geçişinde zorlanma olur. Hastalık yemek borusunun hareketini sağlayan sinir sisteminin bozukluğu sonucu oluşmaktadır, fakat nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bu hastalarda yutma zorluğu, yediklerinin ağza gelmesi, göğüste yanma, göğüs ağrısı, kilo kaybı gibi şikayetler olur.

 

 

Tanı
–Akçiğer grafisi
-Baryumlu yemek borusu grafisi
-Endoskopi
-Manometrik çalışmalar ile tanı konur
Tedavi
-Tedavideki amaç alt sfinkterin basıncını azaltmaktır.
-İlaç tedavisi
-Endoskopik balon dilatasyonu
-Sfinkter bölgesine botulinum toksin enjeksiyonu
-Cerrahi yöntemler
-Diffüz (Yaygın) Özofagial Spazm:Yemek borusunun ani, yaygın ve düzensiz olarak kasılması sonucu oluşan fonksiyon bozukluğudur. Bu hastalığında nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalarda yutma güçlüğü ve göğüs ağrısı şikayetleri vardır.mÖzelliklede göğüs ağrısı çok yaygın ve tipiktir. Kalp krizi ile benzer şikayetleri olur fakat ağrının eforla ilgisi yoktur ve çoğunlukla yemekle ilgilidir.
Tanı -yemek borusu basınç ölçümleri ile konur.
Tedavi-Medikal tedavi-Cerrahi tedavi (temel tedavidir)
Endoskopi
(Üst GİS endoskopisi)
Endoskop ince bir hortum şeklinde, bükülebilen uç kısmına kamera yerleştirilmiş, ışıklı bir alettir. Endoskopun içinde hava, su ve tel geçişine izin veren kanallar bulunmaktadır. Bu sayede endoskop içerisinden araçlar sokularak görüntü eşliğinde biopsi alınabilir veya kanama odağı görülürse müdahale edilebilir. Buradan anlaşıldığı gibi endoskopi hem tanısal amaçlı hem de tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Tanı amaçlı kullanım yerleri
-Yutma problemleri olanların araştırılması
-Sürekli mide yanma ve ağrısı
-Sürekli bulantı, kusma
-Mide kanaması
-Kansızlık gibi şikayetlerin nedenlerinin araştırılmasında kullanılıyor. Özelliklede mide ülseri gibi mukozal hasarlar saptanan hastalarda biopsiler alınarak mide kanserleri ile ayırıcı tanı yapılabilir.
Tedavi amaçlı kullanılması
-Aktif mide kanaması olan hastalarda
-Mide polipi ve erken tümörlerinin eksizyonunda (çıkarılmasında).
-Yemek borusundaki darlıkların tedavisinde
-Mide ve yemek borusundaki yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılır
Endoskopi öncesi hasta hazırlığı
Tetkikden önce 6-8 saat kadar aç kalınmalıdır. Hastanın stresini azaltmak amaçlı rahatlatıcı ilaçlar verilebilir. Endoskopiden birkaç dakika önce hastanın boğazına anestezik sprey sıkılarak öğürme refleksi engellenir.
Endoskopinin riskleri
Endoskopi invaziv bir tekniktir. Özellikle yaşlı, kalp, akciğer, hipertansiyon, alerjik hastalığı olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Endoskopinin yapılışı esnasında nadirde olsa yemek borusu ve midede perforasyon (delinme) gibi riskler vardır.

Özofagus Divertikülleri

Yemek borusunun bir kısmını kesecik şeklinde çıkmasına divertikül denir. Üç kısımda incelenir.
-Faringözofagial divertiküller;yemek borusunun üst kısmında oluşur.
-Midösefagial divertiküller, yemek borunun orta kesiminde olşur.
– Epifrenik divertiküller; yemek borusunun alt kısmında oluşurlar.
Bu hastalık divertikülün yerleşim yerine göre boğazda takılma hissi, yutma zorluğu,boyunda şişlik, reflü, ağız kokusu vs yapar.
Hastalığın tanısı baryumlu yemek borusu grafisi ve endoskopi ile konur. Tedavi divertikülün büyüklüğü ve yerleşim yerine göre takip ve cerrahiye karar verilir.

 

Özofagus travmaları

-Korozif madde travmaları (asit veya alkali madde içilmesi): Asit veya alkali maddelerin yanlışlıkla içilmeleri sonucu oluşur ve oldukça sık görülen patolojidir. Bu maddelerin yaptığı patoloji ve hasarlar kişinin aldığı madde türü, miktarı, yoğunluğu, temas süresine göre değişiyor. Bu maddeler hem vücudu sistemik olarak etkiliyor, hem de yemek borusunda ülserden delinmeye kadar alanda etki ediyor.
Tedavide içilen maddenin türüne göre erken dönemde nötralize edici maddeler daha sonrada hasarın boyutuna göre medikal veya cerrahi müdahalede bulunulur.

ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU ) KANSERLERİ

Yemek borusu kanseri , yemek borusunun içini döşeyen hücreler veya nadiren destek ve kas dokusundan kaynağını alan kötü huylu tümörlerdir. Kanser  yemek borusunun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Erkeklerde kadınlardan daha sıktır

Yemek borusu kanseri dünya genelinde altıncı en yaygın kanserden ölüm sebebidir. Farklı coğrafik yerleşimlerde görülme oranları farklılık gösterir. Bazı bölgelerde, yemek borusu kanseri vakalarının daha yüksek oranda olması, tütün ve alkol kullanımına , sıcak yiyecekler veya belirli beslenme alışkanlıklarına ve obeziteye atfedilebilir.

Yemek borusu (özofagus) kanseri belirtileri

Yemek borusu kanserinin bulgu ve belirtileri aşağıdakileri içerir:

 • Yutkunma güçlüğü (disfaji)
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Göğüs ağrısı, göğüste basınç veya yanma
 • Kötüleyen hazımsızlık veya mide yanması
 • Öksürme veya ses kısıklığı

Erken yemek borusu kanseri tipik olarak bulgu veya belirti göstermez.

Ne zaman doktora görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir ısrarcı işaret veya belirtiniz varsa, doktorunuzdan randevu alın.

Kronik asit reflüsü nedeniyle yemek borusu kanseri riskinizi artıran kanser gelişimi öncesi bir durum olan Barrett özofagusu sizde tespit edilirse, durumunuzun kötüleştiğini işaret edebilecek bulgu ve belirtilerin neler olduğunu doktorunuza sorun.

Yemek borusu kanseri taraması, kolayca tanımlanabilen diğer yüksek riskli grupların bulunmaması nedeniyle Barrett özofagusu olan hastalar hariç rutin olarak yapılmaz. Barrett özofagusunuz varsa, doktorunuzla taramanın fayda ve zararlarını tartışın.

Yemek borusu (özofagus) kanseri nedenleri 

Yemek borusu kanserine yol açan etmenler tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Yemek borusu kanseri, yemek borunuzdaki hücrelerin DNA’larında hatalar (mutasyonlar) gelişmesi sonucu oluşur. Hatalar hücrelerin kontrolsüzce büyümesine ve bölünmesine sebep olur. Biriken anormal hücreler yemek borusuna yakın yapıları istila etmek ve vücudun diğer bölgelerine yayılmak üzere büyüyebilen bir tümör oluştururlar.

Yemek borusu (özofagus) kanseri risk faktörleri

Yemek borunuzun kronik irritasyonunun yemek borusu kanserine neden olan değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Yemek borusu hücrelerinde tahrişe neden olan faktörler ve yemek borusu kanseri riskinizi arttıran faktörler şunlardır:

 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
 • Sigara kullanma
 • Yemek borusu hücrelerinde kanser gelişimi öncesi değişiklikler (Barrett özofagusu) olması,
 • Obezite
 • Alkol kullanma
 • Safra reflüsü olmak,
 • Gevşemeyen bir özefageal sfinkter nedeniyle yutma zorluğu (akalazya)
 • Sürekli olarak çok sıcak sıvıları içme alışkanlığına sahip olma
 • Yeteri kadar meyve ve sebze yememe
 • Göğüs veya üst karın bölgesinden radyasyon tedavisi görme
Yemek borusu (özofagus) kanseri komplikasyonları

Yemek borusu kanseri ilerledikçe aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Özofagus obstrüksiyonu. Kanser, yiyecek ve sıvıların yemek borusunuzdan geçmesini zorlaştırabilir veya imkânsız hale getirebilir.
 • Ağrı. İlerlemiş yemek borusu kanseri ağrı verebilir.
 • Yemek borusunda kanama. Yemek borusu kanseri kanamaya neden olabilir. Kanama genellikle kademeli olsa da, bazen ani ve şiddetli olabilir.
Yemek borusu (özofagus) kanserine karşı alınabilecek önlemler

Yemek borusu kanseri riskinizi azaltmak için önlemler alabilirsiniz. Örneğin:

 • Sigarayı bırakın. Eğer sigara içiyorsanız, bırakma stratejileri hakkında doktorunuzla konuşun. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak ilaçlar ve danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Eğer sigara kullanmıyorsanız başlamayın.
 • Alkol kullanıyorsanız ölçülü kullanın. Alkol kullanmayı seçerseniz, bunu ölçülü olarak yapın. Sağlıklı yetişkinler için bu, her yaştan kadın ve 65 yaşından büyük erkeklerde günde bir kadeh içki, 65 yaş ve altındaki erkekler ise günde iki kadeh içki içmek anlamına gelir.
 • Daha fazla meyve ve sebze yiyin. Beslenme şeklinize çeşitli renkli sebze ve meyve ekleyin.
 • Sağlıklı bir kilo idame ettirin. Fazla kilolu veya obezseniz, kilo vermenize yardımcı olacak stratejiler hakkında doktorunuzla konuşun. Haftada yarım veya 1 kilo olmak üzere düzenli ve yavaş kilo vermeyi hedefleyin.
Yemek borusu (özofagus) kanseri tanı yöntemleri

Endoskopi :

Yemek borusu kanseri tanısını koymak için kullanılan testler ve işlemler aşağıdakileri içerir:

 • Özofagusunuzu incelemek için bir skop kullanmak (endoskopi). Endoskopi sırasında doktorunuz boğazınızdan yemek borunuzun içine bir video lensi (video endoskop) ile donatılmış esnek bir boru geçirir. Endoskop kullanarak, doktorunuz kanser veya irritasyon bölgelerine bakıp yemek borunuzu muayene eder.
 • Test için doku örneği toplama (biyopsi). Doktorunuz şüpheli dokunun bir örneğini (biyopsi) almak için boğazınızdan yemek borunuza inen özel bir skop (endoskop) kullanabilir. Doku örneği kanser hücrelerini bulmak için laboratuvara gönderilir.
Yemek borusu (özofagus) kanserinin türleri

Yemek borusu kanseri, ilgili hücrelerin türüne göre sınıflandırılır. Sizde belirlenen yemek borusu kanseri türü tedavi seçeneklerinizi belirlemede yol gösterir. Yemek borusu kanseri türleri içerisinde aşağıdakiler yer alır:

 • Adenokarsinom: Özofagusun mukus salgılayan bezlerini oluşturan hücrelerde başlar. Adenokarsinom sıklıkla yemek borusunun aşağı kısmında oluşur. Adenokarsinom dünyada en sık görülen yemek borusu kanseri formudur ve öncelikli olarak beyaz erkekleri etkiler.
 • Skuamöz hücre karsinomu: Skuamöz hücreler, yemek borusunun yüzeyini döşeyen düz, ince hücrelerdir. Skuamöz hücre karsinomu en sık yemek borusunun üst ve orta kısmında oluşur. Skuamöz hücre karsinomu dünya genelinde en yaygın yemek borusu kanseridir.
 • Diğer nadir türler. Bazı nadir yemek borusu kanseri formları arasında küçük hücreli karsinom, sarkoma, lenfoma, melanoma ve koryokarsinom bulunur.
Yemek borusu (özofagus) kanseri kanserinin evrelemesi

Yemek borusu kanserinizin olduğunun teyit edilmesinden sonra, doktorunuz kanserin lenf düğümlerine ve vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için ek testler önerebilir.

Testler aşağıdakileri içerebilir:

 • Endoskopik ultrason (EUS)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Doktorunuz, kanserinize bir evre koymak için bu işlemlerden gelen bilgileri kullanır. Yemek borusu kanseri evreleri, 0’dan IV’e kadar olan Roma rakamlarıyla gösterilir; en düşük evreler, kanserin küçük olduğunu ve sadece yemek borusunun yüzeysel katmanlarını etkilediğini gösterir. Evre IV vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre kanseri belirtir.

Kanser evreleme sistemi gelişmeye devam etmekte ve doktorlar kanser teşhis ve tedavisini geliştirdikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Doktorunuz sizin için doğru olan tedavileri seçmek için kanser evresini kullanır.

Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavisi

Yemek borusu kanseri için hangi tedavileri alacağınız kanserinizde rol oynayan hücrelerin türüne, kanserinizin evresine, genel sağlığınıza ve tedavi tercihlerinize dayanır.

Cerrahi tedavi

Kanseri ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Yemek borusu kanserini tedavi etmek için yapılan ameliyatlar aşağıdakileri içerir:

 • Çok küçük tümörleri almak için cerrahi. Kanseriniz çok küçükse, özofagusun yüzeysel tabakalarıyla sınırlıysa ve yayılmamışsa, cerrahınız kanseri ve onu çevreleyen sağlıklı doku sınırını almayı önerebilir. Ameliyat, boğazınızdan geçerek yemek borusuna inen bir endoskop kullanılarak yapılabilir.
 • Özofagusun bir bölümünü çıkarmak için cerrahi (özofajektomi). Özofajektomi esnasında, cerrahınız özofagusunuzun tümör içeren bölümünü, midenizin üst kısmının bir bölümünü ve yakındaki lenf bezlerini alır. Kalan yemek borusu midenize tekrar bağlanır. Genellikle bu mideyi kalan yemek borusuyla birleştirmek için yukarı çekerek yapılır.
 • Özofagusunuzun bir kısmını ve midenizin üst kısmını çıkarmak için cerrahi (özofajogastrektomi). Özofajogastrektomi sırasında, cerrahınız özofagusunuzun bir kısmını, yakındaki lenf düğümleri ve midenizin büyük bir bölümünü çıkarır. Midenizin geri kalanı yukarı çekilir ve özofagusunuza yeniden bağlanır. Gerekliyse, kolonunuzun bir parçası ikisini bağlamada kullanılır.

Yemek borusu kanseri ameliyatı, kalan özofagusun mideye tekrar bağlandığı bölgeden enfeksiyon, kanama ve sızıntı gibi ciddi komplikasyon riski taşır.

Özofagusunuzu çıkarma ameliyatı, açık ameliyatla büyük kesiler kullanarak veya cildinizdeki birkaç küçük kesiden girilerek özel cerrahi aletler (laparoskopik olarak) ile yapılabilir Ameliyatınızın nasıl yapıldığı kişisel durumunuza ve cerrahınızın süreci nasıl yönettiğine bağlıdır.

Yardımcı tedaviler

Özofagal stent

Özofagus obstrüksiyonu ve yutkunma zorluğu (disfaji) tedavileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Özofajial obstrüksiyonu rahatlatma. Yemek borusu kanseri özofagusunuzu daraltmışsa, cerrah yemek borusunu açık tutmak için bir metal boru (stent) yerleştirmek için bir endoskop ve özel aletler kullanabilir. Diğer seçenekler arasında ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, lazer tedavisi ve fotodinamik terapi sayılabilir.
 • Beslenmeyi sağlamak. Yutma problemi yaşamanız veya yemek borusu ameliyatı geçirmeniz durumunda doktorunuz bir beslenme tüpü önerebilir. Besleme tüpü, yemek borunuza kanser tedavisinden sonra iyileşmeye vakit verecek şekilde besinlerin doğrudan karnınıza veya ince bağırsağınıza iletilmesini sağlar.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları tipik olarak yemek borusu kanserli kişilerde ameliyattan önce (neoadjuvan) veya sonrasında (adjuvan) kullanılır. Kemoterapi radyasyon tedavisiyle de birleştirilebilir (kemoradyoterapi). Yemek borusunun ötesine yayılmış ilerlemiş kanserli insanlarda, yemek borusu (özofagus) kanserinde kemoterapi kanserin yol açtığı bulgu ve belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olmak için tek başına da kullanılabilir.

 

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için güçlü enerji X ışını demetlerini kullanılır. Radyasyon vücudunuzun dışındaki bir makineden gelip kanseri ışınlarla hedef alır (eksternal beam radyoterapi, EBRT). Veya, daha az yaygın olarak, radyasyon vücudunuzdaki kanserin yanına ve vücudunuzun içine yerleştirilir (brakiterapi).

Radyasyon tedavisi çoğunlukla yemek borusu kanseri olan kişilerde kemoterapi ile birleştirilir. Genellikle cerrahiden önce, ara sıra ise ameliyattan sonra kullanılır. Radyasyon tedavisi, ileri evre yemek borusu kanserinin bir tümörün gıdanın mideye geçmesini engelleyecek kadar büyümesi gibi komplikasyonlarını gidermek için de kullanılır. Tedavi iki ila altı haftalık bir süre içinde günlük radyasyon tedavileri olarak sürebilir.

Radyasyonun yemek borusuna yan etkileri, güneş yanığı benzeri cilt reaksiyonları, ağrılı ya da zor yutkunma ve akciğerler ve kalp gibi yakın organlara kazara zarar vermesini içerir.

Radyokemoterapi

Kemoterapi ve radyasyon terapisinin birleştirilmesi, her iki tedavinin de etkinliğini artırabilir. Kemoradyoterapi aldığınız tek tedavi olabilir veya cerrahi müdahaleden önce kullanılabilir. Ancak, kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin birleştirilmesi, yan etki yaşama olasılığınızı ve yan etkilerin ciddiyetini arttırır.