Obezite Ve Genel Cerrahi Kliniği

Adres:

Faik Kocagöz Caddesi . Konak Mah. No:25/1A

Mide balonu, endoskopik olarak yerleştirilen ve içi sıvı veya hava ile şişirilen bir balonun mideye yerleştirilmesi yöntemüdir. Amaç midede doluluk hissi yaratılıp, yeme miktarının azaltılmaktır. Balon çeşitliliğine bağlı olarak , genelde kısa süreli ve hastanede kalmayı gerektirmeyen bir uygulamadır ve genel anestezi gerektirmeden uygulanabilir. Uygulama 15-30 dk. İçinde gerçekleşir Ancak uzun süreli kalması gereken ve cerrahi olarak yerleştirilen balon türlerinde bir veya birkaç gün hastanede kalınması gerekebilir. Erken dönemde bulantı, kusma, öğürme ya da kramp şeklinde karın ağrısı gibi şikâyetler olabilir. Bunların çoğu ilaçlar yardımıyla giderilebilen geçici sıkıntılardır. Tipine göre değişmekle beraber mide balonunun ortalama 6 aylık bir süre sonrasında mideden çıkartılması gerekir. Uzun süreli ve hava ile doldurulan ve kontrollü balonlarda 1 yıl veya daha fazla balon midede kalabilir.  Mideye endoskopik olarak yerleştirilen balon yine endoskopik olarak çıkartılır. Mide balonu çıktıktan sonra birey normal yaşantısına dönebilir. Cerrahi tedavi düşünmeyen hastalar için son derece uygun, ancak geçici bir yöntemdir. Artı bu yöntemin başarısı hastanın uyumuna bağlıdır. Mide balonuyla hastalarda fazla vücut kilolarının %10-30’unu vermek mümkündür. Ancak asıl sorun balon çıktıktan sonra başlar. Şayet balon çıkarıldıktan sonra herhangi bir ilave müdahalede bulunulmazsa verilen kiloların tekrar geleceği bilinmelidir. Cerrahi işleme engel olabilecek kadar kilolu hastaların operasyon için gereken kilolara düşmesine yardım etmesi için de kullanılmaktadır. Bilinen büyük bir yan etkisi yoktur. İlk günlerde oluşan balon intoleransı (bulantı ve kusmanın kaynağı) dışında çok nadir olarak balon delinmesi ve hatta mide delinmesi ve balonun sönmesine bağlı bağırsak tıkanıklığı bildirilen yan etkiler arasındadır. Uzun dönem başarı şansı düşük bir yöntemdir. Gerekli görüldüğü takdirde 6 ay sonra hastalara yeni bir mide balonu yerleştirilebilir. Bu      işlem de aynı seansta uygulanabileceği gibi daha sonra da gerçekleştirilebilir.